Entertainment 

Cinema Programs              Theater Programs                        Ednamall Cinema 

 

 ሲኒማ ቤታችን

---------------------------------------

ሁለት ቪአይፒ |VIP| የሲኒማ አዳራሾች።

አዳራሾቹ እያንዳንዳቸው 300 እና 130 ዘመናዊና ምቹ ወንበሮች ያሉት። 

 የራሱ ካፌ እና ነፃ wifi ያለው።  

 7.2  ሳውንድ ሲስተም የተገጠመለት።

--------------------------------------

በጀሞ አፍሪካ ሲኒማ ቁጥር-2 ስራ ጀምራል።

ሁለት ሲኒማ አዳራሾች።

ቪ አይ ፒ |VIP| ወንበሮች ያሏቸው።

500 ወንበሮች ያሉት።

Expect Unexpected 

ቫይን ሲኒማ ደንበል 4ኛ ፎቅ

 

 

 

 

 

አዶት ሲኒማና ቴአትር

Adot Cinema & Theater

አድራሻ፦ ብስራተ ገብርኤል ቤተክርስቲያን አካባቢ አዶት መልቲፕሌክስ ሕንፃ ላይ።

ስልክ፦      011 - 3 – 20- 36 – 94

                  011 - 3 – 20- 36 – 97

                  011 – 3 -71 – 64- 40

                   011 – 3 -71 – 64 - 90

አገልግሎት፦

ፊልሞች

የህፃናትና የአዋቂ ቴአትሮች

የአዳራሽ ኪራይ አገልግሎት

 የግጥም ምሽቶች

ስታንድአፕ ኮሜዲዎች

ሌሎች የኪነጥበብ ሥራዎች

ፋሲሊቲስ | Facilities

600 ዘመናዊና ምቹ ወንበሮች ያሉት።

4k ፕሮጀክተር ያለው።

7.1  ሳውንድ ሲስተም የተገጠመለት።

ዘመናዊ የስክሪን ያለው።

የአዳራሽ ዙሪያ ስፒከሮች ያሉት።

አስተማማኝ የድምፅ የሙቀትና የእሣት መቆጣጠሪያ መሳሪያዎች የተገጠመለት።

ካፌ እና ሬስቶራንት ጁስ ባር ያለው።

አስተማማኝ የመኪና ማቆሚያ ከጥበቃ ጋር።

የሲኒማ ቤታችን የውስጥ እና የውጪ ገፅታ

Adot Cinema & Theater inside and Outside look