አዶት ሲኒማ እና ቴአትር

Adot Cinema & Theater

Gnbot,17-Gnbot,23/2007

ግንቦት,17-ግንቦት,23/2007

Mon   Yabdkulet (10:00) Ye Serge Leta (12:00)
Tues   Ye Serge Leta (10:00) Meslogne (12:00)
Wed   Meslogne (10:00) Ye Serge Leta (12:00)
Thrs Meslogne (8:00) Meslogne (10:00) Meslogne  (12:00)
Fri   (10:00)  (12:00)
Sat (8:00)
(10:00)  (12:00)
Sun  (8:00)  (10:00)  (12:00)

 

ክሊንገር ሲኒማ

Klinger Cinema

Gnbot,17-Gnbot,23/2007

ግንቦት,17-ግንቦት,23/2007

Mon Yanegeskegne (8:00 & 10:00) Alemie (12:00 )
Tues Salnegrat (8:00 & 10:00) Restaw (12:00 )
Wed Lamba (8:00 & 10:00) Yabedkulet (12:00)
Thrs Restaw (8:00 & 6:10:00) Ye Serge Leta (12:00)
Fri Yabedkulet (8:00 & 10:00) Juliet (12:00)
Sat Ye Serge Leta (8:00 & 10:00) Segniko (12:00)
Sun (8:00 & 10:00) (12:00 )

 

አለም ሲኒማ

Alem Cinema No-1

Gnbot,16-Gnbot,30/2007

ግንቦት,16-ግንቦት,30/2007

Mon Yanegeskegne (8:00 ) Haryet (10:10) Seginko (12:00) Yene Mare (2:10)
Tues Yabdkulet (8:00) Ye Serge Leta (10:10) Haryet (12:00) Tilefegne  (2:10)
Wed Segniko (8:00) Yene Mare (10:10) Alemie (12:00) Salnegrat  (2:10)
Thrs Tilefegne (8:00) Yanegeskegne (10:10) Yabedkulet (12:00) Alemie (2:10)
Fri Lamba (8:00) Yabdkulet (10:10) Yanegeskegne (12:00) Haryet (2:10)
Sat  (8:00)  (10:10)  (12:00)  (2:10)
Sun  (8:00)  (10:10)  (12:00)  (2:10)

 

አለም ሲኒማ

Alem Cinema No-2

Gnbot,16-Gnbot,30/2007

ግንቦት,16-ግንቦት,30/2007

Mon Salnegrat (9:00) Lamba (11:00) Yabdkulet   (1:00)
Tues Yabdkulet  (9:00) Yanegeskegne (11:00) Segniko (1:00)
Wed Yanegeskegne (9:00) Adinas (11:00) Be Mengedie lay(1:00)
Thrs Sene-30(9:00) Tilefegne (11:00) Lamba  (1:00)
Fri Salnegrat (9:00) Alemie (11:00) Ye Serge Leta (1:00)
Sat Yene Mare (9:00) Yabdkulet  (11:00) Yanegeskegne (1:00)
Sun Ye Serge Leta (9:00) Segniko (11:00) Yene Mare (1:00)

 

አምባሳደር ሲኒማ

Ambassador Cinema

Gnbot,15-Gnbot,21/2007

ግንቦት,15-ግንቦት,21/2007

Mon Ye Godelegne  (5:30) Ye Geter Lig (8:00) Wede Hager Biet (10:00 & 12:00)
Tues Atihigebegne (5:30) Ye Hamlie Mushera (8:00) Ye Tikur Ferte (10:00 & 12:00)
Wed Ye 6 Wer Wel (5:30) Sene-30 (8:00) Ye Wededu Semon (10:00 & 12:00)
Thrs Weyzerit Dingle (5:30) Semta Yehon Endie?  (8:00) Asreshe Fichew  (10:00 & 12:00)
Fri Mehret (5:30) Ye Wededu Semon (8:00) Mehret (10:00 & 12:00)
Sat Meharebien (5:30) Loveyago (8:00) Ardibo (10:00 & 12:00)
Sun Ye Bekur Lig  (5:30) (8:00)  (10:00 & 12:00)

 

ሲኒማ ኢምፓየር

Cinema Empire

Gnbot,15-Gnbot,21/2007

ግንቦት,15-ግንቦት,21/2007

Mon Ye Geter Lig (5:30) Ye Maydegem Setota  (8:00) Ye Bekur Lig (10:00 & 12:00)
Tues Mena (5:30) Ye Geter Lig (8:00) Adugna (10:00 & 12:00)
Wed Asreshe Fichew (5:30) Ye Leba Lig (8:00) Neke Tewlede (10:00 & 12:00)
Thrs Martraza (5:30) Martraza  (8:00) Lemedan (10:00 & 12:00)
Fri Ye Bekur Lig (5:30) Wendedmie Yaekob (8:00) Tasheguale  (10:00 & 12:00)
Sat Fiker Be Addis Ababa (5:30) Ardibo (8:00) Atihigebegne  (10:00 & 12:00)
Sun Wendmie Yaekob (5:30) (8:00) (10:00 & 12:00)

 

ሲኒማ ኢትዬጵያ

Cinema Ethiopia

Gnbot,14-Gnbot,21/2007

ግንቦት,15-ግንቦት,21/2007

Mon Zakere (8:00) Ye Maydegem Stota  (10:00 & 12:00)
Tues Tegaleten(8:00) Wendmie Yaekob (10:00 & 12:00)
Wed Mehret  (8:00) Fiker Ena Poletica  (10:00 & 12:00)
Thrs Asreshe Fichew (8:00) Ye Fiker Kal (10:00 & 12:00)
Fri Chombie (8:00) Ye Fikere Fikregna (10:00 & 12:00)
Sat Aygebanem (8:00) Ay Wende  (10:00 & 12:00)
Sun (8:00)  (10:00 & 12:00)

 

ሆሊ ሲቲ ሲኒማ

Holly City Cinema

Gnbot,16-Gnbot,30/2007

ግንቦት,16-ግንቦት,30/2007

Mon Ye Serge Leta (8:00 ) Salnegrat (10:10) Yanegeskegne (12:00) Yanegeskegne (2:00)
Tues Lamba (8:00) Aleme Bekagne (10:10) Yabdkulet   (12:00) Aleme Bekagne (2:00)
Wed Fiker Ena Genzeb-2 (8:00) Alemeie (10:10) Tilefegne (12:00) Tilefegne (2:00)
Thrs  (8:00) (10:10) (12:00) (2:00)
Fri Segiko (8:00) Fiker Ena Genzeb-2 (10:10) Lamba  (12:00) Lamba (2:00)
Sat Restaw (8:00) Ye Serge Leta (10:10) Aleme Bekagne (12:00) Alaeme Bekagne (2:00)
Sun (8:00) (10:10)  (12:00)  (2:00)

 

እምቢልታ ሲኒማ

Embilta Cinema

Gnbot,16-Gnbot,30/2007

ግንቦት,16-ግንቦት,30/2007

Mon Segniko (8:00 ) Alemie (10:00) Alem Bekagne (12:00) Yabdkulet (2:00)
Tues Alem Bekagne (8:00) Restaw (10:00) Yabdkulet (12:00) Haryet 2:00)
Wed Restaw (8:00) Alem Bekagne  (10:00) Haryet (12:00) Yabdkulet (2:00)
Thrs (8:00)  (10:00) (12:00) (2:00)
Fri Alem Bekagne (8:00) Lamba (10:00) Restaw (12:00) Segniko (2:00)
Sat Yabdkulet (8:00) Aleme Bekagne (10:00) Yanegeskegne (12:00) Alemie (2:00)
Sun (8:00) (10:00) (12:00) (2:00)

 

ዋፋ ሲኒማ

Wafa Cineam

Gnbot,17-Gnbot,23/2007

ግንቦት,17-ግንቦት,23/2007

Mon Tilefegne (8:00 ) Tilefegne (10:10) Ye Serge Leta (12:00)
Tues Juliet (8:00) Juliet (10:10) Lamba (12:00)
Wed Restaw (8:00) Restaw (10:10) Restaw (12:00)
Thrs Meslogne (8:00) Meslogne  (10:10) Meslogne  (12:00)
Fri Ye Serge Leta (8:00) Yanegeskegne   (10:10) Restaw (12:00)
Sat Meslogne (8:00) Meslogne (10:10) Salnegrat (12:00)
Sun Aleme Bekagne  (8:00) Aleme Bekagne (10:10) Aleme Bekagne (12:00)

 

አጎና ሲኒማ

Agona Cinema

Gnbot,17-Gnbot,23/2007

ግንቦት,17-ግንቦት,23/2007

Mon Juliet (8:00 ) Yanegeskegne (10:10) Yabdkulet (12:00)
Tues Salnegrat (8:00) Yabdkulet (10:10) Lamba (12:00)
Wed Salnegrat (8:00) Segniko (10:10) Yanegeskegne (12:00)
Thrs (8:00) (10:10) (12:00)
Fri (8:00) (10:10) (12:00)
Sat (8:00)
(10:10) (12:00)
Sun (8:00) (10:10) (12:00)

 

ዬፍታሔ ሲኒማ

Yoftahie Cinema

Gnbot,17-Gnbot,23/2007

ግንቦት,17-ግንቦት,23/2007

Mon   Ye Serge Leta (10:20) Restaw (12:30)
Tues   Yabdkulet (10:20) Segniko (12:30)
Wed   Juliet (10:20) Ye Serge Leta (12:30)
Thrs Meslogne (8:00)
Meslogne (10:20) Meslogne (12:30)
Fri   Restaw (10:20) Meslogne (12:30)
Sat Meslogne (8:00) Meslogne (10:20) Restaw (12:30)
Sun  (8:00)  (10:20) (12:30)

 

ሓበሻ ሲኒማ

Habesha Cinema

Gnbot,17-Gnbot,23/2007

ግንቦት,17-ግንቦት,23/2007

Mon Ye Serge Leta(8:30 ) Yabdkulet (10:30) Ye Serge Leta (12:30)
Tues Yabdkulet  (8:30) Tilefegne (10:30) Ye Serge Leta (12:30)
Wed (8:30) (10:30) (12:30)
Thrs (8:30) (10:30) (12:30)
Fri (8:30) (10:30) (12:30)
Sat (8:30) (10:30) (12:30)
Sun  (8:30)  (10:30)  (12:30)

 

ሴባስቶፖል ሲኒማ

Sebastopol Cinema

Gnbot,17-Gnbot,23/2007

ግንቦት,17-ግንቦት,23/2007

Mon Restaw & Yabedulet (6:00 & 8:00) Yanegeskegne & Ye Serge Leta (10:00) Restaw & Segniko (12:00)
Tues  (8:00 & 6:00)   (10:00) (12:00)
Wed  (6:00 & 8:00)  (10:00)  (12:00)
Thrs  (6:00 8:00)  (10:00)  (12:00)
Fri  (6:00 & 8:00)  (10:00)  (12:00)
Sat   (6:00 & 8:00)  (10:00)  (12:00)
Sun   (6:00 & 8:00)  (10:00)  (12:00)

 

ፍፁም ሲኒማ

Fitsum Cinema

Gnbot,17-Gnbot,23/2007

ግንቦት,17-ግንቦት,32/2007

Mon Yabdkulet (8:30) Restaw  (10:30) Ye Sergie Leta (12:30)
Tues (8:30) (10:30) (12:30)
Wed  (8:30) (10:30) (12:30)
Thrs (8:30) (10:30) (12:30)
Fri (8:30)  (10:30) (12:30)
Sat  (8:30)  (10:30)  (12:30)
Sun (8:00)  (10:30) (12:30)

 

ላፍቶ ሞል

Lafto Mall

Gnbot,17-Gnbot,23/2007

ግንቦት,17-ግንቦት,23/2007

Mon Ye Serge Leta, Tilefegne (6:00) Ye Serge Leta, Restaw, Yabdkulet (8:00) Restaw, Segniko, Tilefegne (10:00) Yanegeskegn, Restaw,Yabdkulet (12:00) Restaw,Yabdkulet (2:00)
Tues  (6:00)  (8:00) (10:00)  (12:00)  (2:00)
Wed  (6:00) (8:00)  (10:00) (12:00)  (2:00)
Thrs   (6:00)   (8:00)
(10:00)  (12:00)  (2:00)
Fri (6:00)  (8:00)  (10:00)  (12:00)  (2:00)
Sat  (6:00)   (8:00) (10:00)  (12:00)  (2:00)
Sun (6:00) (8:00) (10:00)  (12:00) (2:00)

 

እዬሃ ሲኒማ

Eyoha Cinema

Gnbot,10-Gnbot,16/2007

ግንቦት,10-ግንቦት,16/2007

Mon (8:00 )  (10:10)  (12:00)
Tues  (8:00) (10:10) (12:00)
Wed  (8:00) (10:10)  (12:00)
Thrs (8:00) (10:10)  (12:00)
Fri  (8:00)   (10:10) (12:00)
Sat (8:00) (10:10) (12:00)
Sun  (8:00)  (10:10)  (12:00)

 

እስቴሪዬ ሲኒማ

Sterio Cinema

Mon Blatena (10:00 & 12:00)
Tues Afagechin (10:00 & 12:00)
Wed Delalochu (10:00 & 12:00)
Thrs Ye Fikere Fikeregna (10:00 & 12:00)
Fri Ye Fiker kal (10:00 & 12:00)
Sat (10:00 & 12:00)
Sun (10:00 & 12:00)

ለአስተያየትዎ ለማስታወቂያ ጥያቄዎ "09-10-33-55-04" ይደውሉልን።

 Click Here to Go to our Facebook Page