አዶት ሲኒማ እና ቴአትር

Adot Cinema & Theater

Sene,22-Sene,28/2007

ሰኔ,22-ሰኔ,28/2007

Mon   Lamba (10:00) Shefu-2 (12:00)
Tues   Rebuni (10:00) Shefu-2 (12:00)
Wed   Yanegeskegne (10:00) Shefu-2(12:00)
Thrs   Shefu-2 (10:00) 2 Harnguadie Termusoche (12:00)
Fri   (10:00) (12:00)
Sat (8:00)
 (10:00) (12:00)
Sun (8:00) (10:00)  (12:00)

 

ክሊንገር ሲኒማ

Klinger Cinema

Sene,22-Sene,28/2007

ሰኔ,22-ሰኔ,28/2007

Mon Yabdkulet (8:00 & 10:00) Yaye Yefredew (12:00 )
Tues Lamba (8:00 & 10:00) Dahlak (2 Arnguade Termusoche) (12:00 )
Wed Alem Bekagne (8:00 & 10:00) Sehfu-2(12:00)
Thrs 2 Arneguadie Termusoche (8:00 & 6:10:00) Lamba (12:00)
Fri Yaye Yefredew (8:00 & 10:00) Fiker Endabede  (12:00)
Sat Shefu0-2  (8:00 & 10:00) Dahlak (2 Arnguade Termusoche) (12:00)
Sun  (8:00 & 10:00)  (12:00 & 2:00)

 

አለም ሲኒማ

Alem Cinema No-1

Sene,16-Sene,30/2007

ሰኔ,16-ሰኔ,30/2007

Mon Shefu-2 (8:00 ) Yanegeskegn (10:10) Yabedkulet (12:00) Fiker Endabede  (2:10)
Tues Yaye Yefredew (8:00) Lamba (10:10) Abstract (12:00) Shefu-2  (2:10)
Wed Abstract (8:00) Alem Bekagne (10:10) Adinas (12:00) Yaye Yefredew (2:10)
Thrs Fiker Endabede (8:00) Shefu-2  (10:10) Yaye Yefredew (12:00) Alem Bekagne (2:10)
Fri Yabedkulet  (8:00) Yaye Yefredew (10:10) Shefu-2  (12:00) Yanegeskegne (2:10)
Sat (8:00) (10:10) (12:00) (2:10)
Sun (8:00) (10:10) (12:00) (2:10)

 

አለም ሲኒማ

Alem Cinema No-2

Sene,16-Sene,30/2007

ሰኔ,16-ሰኔ,30/2007

Mon Abstract (9:00) Alem Bekagne (11:00) Haryet (1:00)
Tues Alemie (9:00) Segniko (11:00) Yanegesekegne  (1:00)
Wed Yabedkluet (9:00) Shefu-2  (11:00) Tilefegne (1:00)
Thrs Yanegeskegne  (9:00) Restaw (11:00) Yabedkulet (1:00)
Fri Alem Bekagne (9:00) Salnegrat (11:00) Fiekr Endabede(1:00)
Sat Shefu-2 (9:00) Ye Serege Leta (11:00) Abstract (1:00)
Sun Fiker Endabede  (9:00) Yaye Yefredew (11:00) Shefu-2 (1:00)

 

አምባሳደር ሲኒማ

Ambassador Cinema

Sene,20-Sene,26/2007

ሰኔ,20-ሰኔ,26/2007

Mon Chombie  (5:30) Meharebien  (8:00) Ye Semay Fegegta (10:00 & 12:00)
Tues Asreshe Fichew (5:30) Yegna  (8:00) Aygebanem (10:00 & 12:00)
Wed Ye Maydegem setota (5:30) Ye Semay Fegegta (8:00) Meharebien (10:00 & 12:00)
Thrs Ye Fiker Kal (5:30) Haryet   (8:00) Tsehay Ye Wetache Ken  (10:00 & 12:00)
Fri Wendemie Yaekob (5:30) Tilefegne (8:00) Haryet (10:00 & 12:00)
Sat Meharebien (5:30) Tsehay ye Wetache Ken(8:00) Semta Yehon Endie? (10:00 & 12:00)
Sun Semta Yehon Endie?  (5:30) (8:00) (10:00 & 12:00)

 

ሲኒማ ኢምፓየር

Cinema Empire

Sene,20-Sene,26/2007

ሰኔ,20-ሰኔ,26/2007

Mon Ye Geter Lig (5:30) Atihigebegne (8:00) Vida (10:00 & 12:00)
Tues Mena (5:30) Tegaleten (8:00) Ay Wende (10:00 & 12:00)
Wed Atihigebegne (5:30) Mehret (8:00) Znegnawa  (10:00 & 12:00)
Thrs Martraza (5:30) Asreshe Fichew (8:00) Ke Heg Belay(10:00 & 12:00)
Fri Afagechin (5:30) Chombie (8:00) Mistien Kemugne (10:00 & 12:00)
Sat Fiker Be Addis Ababa (5:30) Aygebanem (8:00) Batmechim Keterigne (10:00 & 12:00)
Sun Wendemie Yaekob (5:30) (8:00) (10:00 & 12:00)

 

ሲኒማ ኢትዮጵያ

Cinema Ethiopia

Sene,20-Sene,26/2007

ሰኔ,20-ሰኔ,26/2007

Mon Batmechim Keterigne (8:00) Ye Tikur Ferte (10:00 & 12:00)
Tues Ye Hamlie Mushera (8:00) Tasheguale  (10:00 & 12:00)
Wed Sene-30 (8:00) Ye Geter Lig  (10:00 & 12:00)
Thrs Semata Yehon Endie? (8:00) Afagechin (10:00 & 12:00)
Fri Ye Wededu Semon (8:00) Fiker Be Addis Ababa (10:00 & 12:00)
Sat LOve Yago (8:00) Martraza (10:00 & 12:00)
Sun (8:00) (10:00 & 12:00)

 

ሆሊ ሲቲ ሲኒማ

Holly City Cinema

Sene,16-Sene,30/2007

ሰኔ,16-ሰኔ,30/2007

Mon Yaye Yefrede (8:00 ) Lamba (10:10) Fiker Endabede (12:00) Fiker Endabede   (2:00)
Tues Shefu-2  (8:00) Yabedkluet  (10:10) Yenegerkushe Elet (12:00) Yabedkulet (2:00)
Wed Lamba (8:00) Abstract (10:10) Restaw  (12:00) Restaw  (2:00)
Thrs Fiker Endabede (8:00) Yaye Yefredew (10:10) Shefu-2 (12:00) Shefu-2 (2:00)
Fri Abstract (8:00) Alem Bekagne  (10:10) Lamba  (12:00) Alem Bekagne (2:00)
Sat Yenegerkushe Elet (8:00) Sehfu-2  (10:10) Yaye Yefredew (12:00) Yaye Yefredew (2:00)
Sun   (8:00)  (10:10)  (12:00)  (2:00)

 

እምቢልታ ሲኒማ

Embilta Cinema

Sene,16-Sene,30/2007

ሰኔ,16-ሰኔ,30/2007

Mon Shefu-2 (8:00 ) Rebuni (10:00) Fiker Endabede  (12:00) Yaye Yefredew  (2:00)
Tues Lamba  (8:00) Meslogne (10:00) Yeye Yefredew (12:00) Shefu-2 (2:00)
Wed Yaye Yefredew (8:00) Yaltegera (10:00) Shefu-2 (12:00) Rebuni (2:00)
Thrs Abstract  (8:00) Yabdkulet (10:00) Rebuni (12:00) Lamba (2:00)
Fri Yaye Yefredew  (8:00) Shefu-2  (10:00) Lamba (12:00) Meslogne (2:00)
Sat Rebuni   (8:00) Yaye Yefredew  (10:00) Alem Bekagne  (12:00) Shefu-2 (2:00)
Sun  (8:00)  (10:00)  (12:00)  (2:00)

 

ዋፋ ሲኒማ

Wafa Cineam 

Sene,22-Sene,28/2007

ሰኔ,22-ሰኔ,28/2007

Mon Lamba   (8:00 ) Yaye Yefredew  (10:10) 2 Arngudie Termusoche (12:00)
Tues Yenegerkushe Elet  (8:00) Lamba (10:10) Fiker Endabede (12:00)
Wed Yaye Yefredew (8:00) 2 Arngudie Termusoche  (10:10) Shefu-2 (12:00)
Thrs Fiker Endabede (8:00) Yanegeskegne (10:10) 2 Arngudie Termusoche (12:00)
Fri Shefu-2 (8:00) Ye Negerkushe Elet  (10:10) Lamba   (12:00)
Sat Abstract (8:00) Abstract (10:10) Abstract  (12:00)
Sun Ye Siem Work (8:00) Ye Siem Work (10:10) Ye Siem Work (12:00)

 

አጎና ሲኒማ

Agona Cinema

Sene,22-Sene,28/2007

ሰኔ,22-ሰኔ,28/2007

Mon Fiker Endabede  (8:00 ) Shefu-2 (10:10) Abstract  (12:00)
Tues Restaw (8:00) 2 Arnguadie Termusoche (10:10) Fiker Endabede   (12:00)
Wed Yabedkulet (8:00) Shefu-2 (10:10) Yeye Yefredew  (12:00)
Thrs 2 Arnguadie Termusoche  (8:00) Salnegrat (10:10) Restaw (12:00)
Fri Yaye Yefredew (8:00) Abstract  (10:10) Yabedulet  (12:00)
Sat Salnegrat  (8:00)
Fiker Endabede   (10:10) Shefu-2 (12:00)
Sun  (8:00)  (10:10)  (12:00)

 

ዬፍታሔ ሲኒማ

Yoftahie Cinema

Sene,22-Sene,28/2007

ሰኔ,22-ሰኔ,28/2007

Mon   Yaye Yefredew (10:20) 2 Arngudie Termusoche  (12:30)
Tues   Fiker Endabede (10:20) Shefu-2  (12:30)
Wed   Shefu-2 (10:20) Yaye Yefredew (12:30)
Thrs   Lamba (10:20) Shefu-2  (12:30)
Fri   2 Arngudie Termusoche (10:20) Fiker Endabede (12:30)
Sat Lamba (8:00) Lamba  (10:20) 2 Arngudie Termusoche (12:30)
Sun  (8:00)  (10:20)  (12:30)

 

ሴባስቶፖል ሲኒማ

Sebastopol Cinema

Sene,22-Sene,28/2007

 ሰኔ,22-ሰኔ,28/2007

Mon 2 Arnguadie Termusoche (6:00 & 8:00) 2 Arnguadie Termusoche, (10:00) 2 Arnguadie Termusoche (12:00)
Tues 2 Arnguadie Termusoche & Lamba (6:00 &  (8:00 & 6:00) 2 Arnguadie Termusoche & Yaye Yefredew(10:00) 2 Arnguadie Termusoche & Lamba(12:00)
Wed 2 Arnguadie Termusoche & Lamba  8:00) 2 Arnguadie Termusoche & Fiker Endabede (10:00) 2 Arnguadie Termusoche & Lamba  (12:00)
Thrs  (6:00 8:00)  (10:00)   (12:00)
Fri (6:00 & 8:00)  (10:00)  (12:00)
Sat (6:00 & 8:00)   (10:00) (12:00)
Sun  (6:00 & 8:00)  (10:00)  (12:00)

 

ላፍቶ ሞል

Lafto Mall

Sene,22-Sene,28/2007

ሰኔ,22-ሰኔ,28/2007

Mon 2 Arnguadie Termusoche,  Yabedulet(6:00) 2 Arnguadie Termusoche,  Yabedulet, Lamba  (8:00) 2 Arnguadie Termusoche,  Fiekr Endabede , Yenegerkshe Elet (10:00) 2 Arnguadie Termusoche,  Lamba, Yeye Yefredew  (12:00) 2 Arnguadie Termusoche,  Yaye Yefredew (2:00)
Tues 2 Arnguadie Termusoche, Yaye Yefredew (6:00) 2 Arnguadie Termusoche, Salnegrat (8:00) 2 Arnguadie Termusoche, Rebuni, Yaye Yefredew  (10:00) 2 Arnguadie Termusoche, Tilefegne, Yabedkulet  (12:00) 2 Arnguadie Termusoche, Tilefegen (2:00)
Wed Fiker Endabede, 2 Arnguadie Termusoche (6:00) 2 Arnguadie Termusoche, Yenegerkushe Elet, Adinas (8:00) 2 Arnguadie Termusoche, Tilefegne, Fiker Endabede(10:00) 2 Arnguadie Termusoche, Rebuni, Lamba (12:00) 2 Arnguadie Termusoche, Lamba  (2:00)
Thrs 2 Arnguadie Termusoche , Alem Bekagne  (6:00) 2 Arnguadie Termusoche , Meslogne, Alem Bekagne (8:00)
Lamba, Yaltegera, Yanegeskegne (10:00) 2 Arnguadie Termusoche , Fiker Endabede, Yaye Yefredew (12:00) 2 Arnguadie Termusoche , Yaye Yefredew (2:00)
Fri   (6:00)  (8:00)  (10:00) (12:00)  (2:00)
Sat  (6:00) (8:00) (10:00)  (12:00)  (2:00)
Sun  (6:00)  (8:00)  (10:00) (12:00)  (2:00)

 

እዬሃ ሲኒማ

Eyoha Cinema

Sene,22-Sene,28/2007

ሰኔ,22-ሰኔ,28/2007

Mon Lamba  (6:00)
Shefu-2(  8:00 ) Shefu-2(10:10) Lamba  (12:00)
Tues Lamba (6:00) Shefu-2 (8:00) Lamba  (10:10) Shefu-2(12:00)
Wed Restaw (6:00) Restaw (8:00) Lamba (10:10) Shefu-2 (12:00)
Thrs Lamba (6:00) Shefu-2 (8:00) Lamba (10:10) Shefu-2 (12:00)
Fri (6:00) (8:00) (10:10)  (12:00)
Sat (6:00) ( 8:00) (10:10)  (12:00)
Sun (6:00)  (8:00) (10:10) (12:00)

 

ሓበሻ ሲኒማ

Habesha Cinema

Sene,22-Sene,28/2007

 ሰኔ,22-ሰኔ,28/2007

Mon 2 Arnguadie Termusoch (8:30 ) Shefu-2 (10:30) 2 Arnguadie Termusoch (12:30)
Tues Lamba  (8:30) Yaye Yefredew   (10:30) 2 Arnguadie Termusoche (12:30)
Wed 2 Arnguadie Termusoche  (8:30) Fiker Endabede (10:30) Shefu-2(12:30)
Thrs Yaye Yefredew (8:30) Lamba (10:30) 2 Arnguadie Termusoche (12:30)
Fri  (8:30) (10:30) (12:30)
Sat  (8:30) (10:30) (12:30)
Sun  (8:30) (10:30)  (12:30)

 

ፍፁም ሲኒማ

Fitsum Cinema

Sene,22-Sene,28/2007

 ሰኔ,22-ሰኔ,28/2007

Mon Shefu-2   (8:30) Yaye Yefredew  (10:30) 2 Arnguadie Termusoch (12:30)
Tues Lamba (8:30) Shefu-2 (10:30) 2 Arnguadie Termusoche (12:30)
Wed Shefu-2 (8:30) 2 Arnguadie Termusoche (10:30) Yaye Yefredew (12:30)
Thrs (8:30)  (10:30) (12:30)
Fri (8:30)  (10:30)  (12:30)
Sat (8:30)  (10:30)  (12:30)
Sun  (8:00) (10:30)  (12:30)

 

እስቴሪዬ ሲኒማ

Sterio Cinema

Mon Martraza (10:00 & 12:00)
Tues Wendemie Yaekob (10:00 & 12:00)
Wed  (10:00 & 12:00)
Thrs Ye Fikere Fikeregna (10:00 & 12:00)
Fri Ye Fiker kal (10:00 & 12:00)
Sat Alemie (10:00 & 12:00)
Sun (10:00 & 12:00)

ለአስተያየትዎ ለማስታወቂያ ጥያቄዎ "09-10-33-55-04" ይደውሉልን።

 Click Here to Go to our Facebook Page