"ሰኔ 30" በሁሉም የግል ሲኒማ ቤቶች እየታየ ነው።

"Sene 30" on the show in all Private Cinema.

 

አቤል ሲኒማ

Abel Cinema

Yekatit,16 - Yekatit,22/2007

የካቲት,16 - የካቲት,22/2007

Mon -(8:00 & 6:00) -  (10:00) -  (12:00 & 2:00)
Tues Semta Yehon Endie?(8:00 & 6:00) Ye Wededu Semon  (10:00) Sene-30  (12:00 & 2:00)
Wed Aygebanem (8:00 & 6:00) Ye Wededu Semon  (10:00) Sene-30  (12:00 & 2:00)
Thrs 9 Mot (8:00 & 6:00) Meharebien  (10:00) Sene-30  (12:00 & 2:00)
Fri  (8:00 & 6:00)   (10:00)   (12:00 & 2:00)
Sat   (8:00 & 6:00)   (10:00)   (12:00 & 2:00)
Sun   (8:00 & 6:00)   (10:00)   (12:00 & 2:00 )

 

ሴባስቶፖል ሲኒማ

Sebastopol Cinema

Yekatit,16-Yekatit,22/2007

የካቲት,16- የካትት,22/2007

Mon Sene-30 & Ye wededu Semon (6:00 & 8:00) Sene-30 &Asreshe Fichew (10:00) Sene-30 & Chombie (12:00)
Tues Sene-30 & Chombie (8:00 & 6:00) Sene-30 & Meharebien (10:00) Sene-30 & Ye Wededu Semon(12:00)
Wed Sene-30 & Chombie (6:00 & 8:00) Sene-30 & Asreshe Fichew  (10:00) Sene-30 & Ye Wededu Semon (12:00)
Thrs Sene-30 & Meharebien (6:00 & 8:00) Sene-30 & Ye Wededu Semon  (10:00) Sene-30 & Chombie(12:00)
Fri  (6:00 & 8:00)   (10:00)  (12:00)
Sat   (6:00 & 8:00)   (10:00) (12:00)
Sun   (6:00 & 8:00)   (10:00) (12:00)

 

ላፍቶ ሞል

Lafto Mall

Yekatit,16-Yekatit,22/2007

የካቲት,16-የካቲት,22/2007

Mon Sene-30,  Asreshe Fichew (6:00) Sene-30, Ye Wededu Semon, Wendemie Yaekob(8:00) Sene-30, Semta Yehon Endie , Asreshe Fichew (10:00) Sene-30, Ye Wededu Semon,9 MOt (12:00) Sene-30,9 Mot (2:00)
Tues Ye Wededu Semon , Chombie (6:00) Sene-30,  Ye Geter Lig, Asresh Fichew (8:00) Sene-30, Chombie, Ye Wededu Semon (10:00) Sene-30, Asreshe Fichew, Semta Yehn Endie?(12:00) Sene-30 , Semta Yehn Endie? (2:00)
Wed -(6:00) Sene-30 (8:00) Sene-30  (10:00) Sene-30 (12:00) Sene-30 (2:00)
Thrs - (6:00) Sene-30, Asreshe Fichew, Semta Yehon Endie? (8:00) Sene-30, Ye Semay Fegegta, Ye Wededu Semon  (10:00) Sene-30, Asreshe Fichew, 9 Mot (12:00) Sene-30, 9 Mot (2:00)
Fri  (6:00) (8:00)   (10:00)  (12:00)  (2:00)
Sat   (6:00) (8:00)   (10:00) (12:00)  (2:00)
Sun   (6:00) (8:00)   (10:00) (12:00)  (2:00)

 

አለም ሲኒማ

Alem Cinema No-1

Yekatit,16/2007 - Yekatit,30/2007

የካቲት,16/2007-የካቲት,30/2007
Mon Loveyago (8:00 ) Sene -30  (10:10) Chombie  (12:00) 9 MOt (2:10)
Tues Chombie (8:00) 9 Mot  (10:10) Aygebanem  (12:00) Asreshe Fichew (2:10)
Wed 9 Mot(8:00) Sene -30  (10:10) Loveyago  (12:00) Chombie (2:10)
Thrs Ye Semay Fegegta (8:00) Loveyago  (10:10) Chombie  (12:00) Sene-30(2:10)
Fri  Aygebanem (8:00) Chombie  (10:10) Sene-30  (12:00) Loveyago (2:10)
Sat   (8:00)   (10:10)   (12:00) (2:10)
Sun   (8:00)   (10:10)   (12:00) (2:10)

 

አለም ሲኒማ

Alem Cinema No-2

Yekatit,16/2007 - Yekatit,30/2007

የካቲት,16/2007-የካቲት,30/2007

Mon Ye Semay Fegegta (9:00) Ye Wededu Semon(11:00) Asreshe Fichew (1:00)
Tues Ye Wededu Semon (9:00) Ye Geter Lig  (11:00) LoveYago(1:00)
Wed Asreshe Fichew (9:00) Ye Semay Fegegta  (11:00) Aygebanem (1:00)
Thrs Ye Tikur Ferte (9:00) Asreshe Fichew  (11:00) Ye Wededu Semon (1:00)
Fri Wendemie Yaekob(9:00) 9 Mot  (11:00) Ye Semay Fegegta(1:00)
Sat 9 MOt (9:00) Sene -30  (11:00) Chombie (1:00)
Sun Aygebanem (9:00) Chombie  (11:00) Sene -30 (1:00)

 

አምባሳደር ሲኒማ

Ambassador Cinema

Yekeatit,14- Yekatit,20/2007

የካቲት,14-የካቲት,20/2007

Mon Vida (5:30) Znegnawa (8:00) Ye Fikere Fikregna (10:00 & 12:00)
Tues Ye Fikre fikregna (5:30) Ye Fiker Kal (8:00) Yene New  (10:00 & 12:00)
Wed 45 Ken  (5:30) Fiker Sigemer (8:00) Mistien Kemugne (10:00 & 12:00)
Thrs Adugna(5:30) Ay Wende (8:00) Ye Fiker Kal (10:00 & 12:00)
Fri Ye Tikur Ferte  (5:30) Fiker Be Addis Ababa (8:00) Fiker Ena  Poletica  (10:00 & 12:00)
Sat Fiker Be Addis Ababa (5:30) Atihigebegne  (8:00) Ye Bekur Lig (10:00 & 12:00)
Sun Batmechim Keterigne (5:30)     (8:00)    (10:00 & 12:00)

 

ሲኒማ ኢምፓየር

Cinema Empire

Yekatit,14- Yekatit,20/2007

የካቲት,14-የካቲት,20/2007

Mon Fikren Ferahu (5:30) Ke Af Siyamelt (8:00) Tikur Engda (10:00 & 12:00) (2:00)
Tues Ye Maydegem Setota (5:30) Yarefkubet (8:00) Sebebegmaw (10:00 & 12:00) (2:00)
Wed Bata Koyugne (5:30) Adugna (8:00) Anlakekem (10:00 & 12:00) (2:00)
Thrs Weyzerit Dingle (5:30) Ke Heg Belay (8:00) Fiker Simenezet  (10:00 & 12:00) (2:00)
Fri NeKe Tewlede(5:30)

Ye Fikre Fikrenga (8:00)

Ayrak (10:00 & 12:00) (2:00)
Sat Yarefkubet (5:30) Ye Bekur Lig  (8:00) Ye Leba Lig (10:00 & 12:00) (2:00)
Sun Yeneta (5:30)    (8:00)    (10:00 & 12:00) (2:00)

 

ሲኒማ ኢትዬጵያ

Cinema Ethiopia

Yekatit,14- Yekatit,20/2007

የካቲት,14-የካቲት,20/2007

Mon Ye Tikur Ferte (8:00) Oshitaol (10:00 & 12:00) (2:00)
Tues Mistien Kemugne (8:00) Ye Godelegne (10:00 & 12:00) (2:00)
Wed Vida (8:00) Efrtam (10:00 & 12:00) (2:00)
Thrs Fiker Ena Poletica (8:00) Delalochu (10:00 & 12:00) (2:00)
Fri Almazie (8:00) Yeneta (10:00 & 12:00) (2:00)
Sat Mena (8:00) Weyzerit Dingle (10:00 & 12:00) (2:00)
Sun     (8:00)   (10:00 & 12:00) (2:00)

 

እዬሃ ሲኒማ

Eyoha Cinema

Yekatit,16 -Yekatit,22/2007

የካቲት,16-የካቲት,22/2007

Mon Ardibo(8:00 ) Aygebanem  (10:10) Blatena  (12:00)
Tues Blatena  (8:00) Vida (10:10) Aygebanem (12:00)
Wed Aygebanem (8:00) Blatena (10:10) Ardibo (12:00)
Thrs Vida (8:00) Ardibo (10:10) Blatena (12:00)
Fri (8:00)  (10:10)  (12:00)
Sat   (8:00)   (10:10)   (12:00)
Sun   (8:00)   (10:10)   (12:00)

 

ሆሊ ሲቲ ሲኒማ

Holly City Cinema

Yekatit,16 -Yekatit,30/2007

የካቲት,16-የካቲት,30/2007

Mon Asreshe Fichew (8:00 ) Ardibo   (10:10) Chombie (12:00) Ardibo (2:00)
Tues Semta Yehon Endie? (8:00) Sene-30 (10:10) Ye Wededu Semon (12:00) Ye Wededu Semon (2:00)
Wed 9 Mot(8:00) Semeta Yehon Endie? (10:10) Aygebanem  (12:00) Semta Yehon endie?(2:00)
Thrs Sene-30 (8:00) Wendemie Yaekob (10:10) Asreshe Fichew (12:00) Asreshe Fichew (2:00)
Fri Ardibo (8:00) Ye Wededu Semon(10:10) 9 Mot  (12:00) Ye Wededu Semon (2:00)
Sat Aygebanem  (8:00) Chombie   (10:10) Sene-30  (12:00) Sene-30 (2:00)
Sun   (8:00)   (10:10)   (12:00) (2:00)

 

እምቢልታ ሲኒማ

Embilta Cinema

Yekatit,16 -Yekatit,30/2007

የካትት,16-የካቲት,30/2007

Mon Asreshe Fichew (8:00 ) Semta Yehon Endie?  (10:00) Ardibo(12:00) Sene-30 (2:00)
Tues Aygebanem (8:00) Sene-30 (10:00) Asreshe Fichew  (12:00) 9 Mot (2:00)
Wed 9 Mot(8:00) Asreshe Fichew (10:00) Sene-30 (12:00) Ye Wededu Semon (2:00)
Thrs Meharebien  (8:00) Sene-30 (10:00) Chombie  (12:00) 9 Mot (2:00)
Fri Sene-30 (8:00) Ye Wededu Semon(10:00) 9 Mot  (12:00) Chombie (2:00)
Sat Chombie  (8:00) 9 Mot   (10:00) Aygebanem   (12:00) Meharebien  (2:00)
Sun   (8:00)   (10:00)   (12:00) (2:00)

 

ዋፋ ሲኒማ

Wafa Cineam

Yekatit,16 -Yekatit,22/2007

የካቲት,16-የካቲት,22/2007

Mon Semta Yehon Endie? (8:00 ) Aygebanem  (10:10) Sene-30 (12:00)
Tues Ye Wededu Semon  (8:00) Asreshe Fichew (10:10) Ardibo (12:00)
Wed Martraza (8:00) Adugna  (10:10) Chombie (12:00)
Thrs Sene-30 (8:00) Ye Geter Lig (10:10) Semta Yehon Endie?  (12:00)
Fri Chombie (8:00) Ye Semay Fegegta (10:10) Ye Wededu Semon (12:00)
Sat Ardibo   (8:00) Wendemie Yaekob  (10:10) Vida  (12:00)
Sun Mehret   (8:00) Mehret  (10:10) Mehret  (12:00)

 

ሓበሻ ሲኒማ

Habesha Cinema

Yekatit,16 - Yekatit,22/2007

የካቲት,16-የካቲት,22/2007

Mon Love Yago  (8:30 ) Love Yago   (10:30) Love Yago  (12:30)
Tues Chombie  (8:30) Ardibo (10:30) Sene -30(12:30)
Wed Sene-30(8:30) Meharebien (10:30) Blatena (12:30)
Thrs Ay Wende (8:30) Asreshe Fichew (10:30) Sene-30 (12:30)
Fri Semta Yehon Endie? (8:30) Sene-30 (10:30) Chombie (12:30)
Sat Ardibo  (8:30) Blatena  (10:30) Sene-30  (12:30)
Sun Mehret  (8:30) Mehret  (10:30) Mehret  (12:30)

 

ፍፁም ሲኒማ

Fitsum Cinema

Yekatit,16 - Yekatit,22/2007

የካቲት,16 - የካቲት,22/2007

Mon Meharebien (8:30) Meharebien (10:30) Semta Yehon Endie?(12:30)
Tues Semta Yehon Endie?  (8:30) Semta Yehon Endie?  (10:30) Ye Wededu Semon  (12:30)
Wed Asreshe Fichew (8:30) Asreshe Fichew  (10:30) Chombie  (12:30)
Thrs Ardibo  (8:30) Ardibo (10:30) Meharebien (12:30)
Fri   (8:30) (10:30)  (12:30)
Sat   (8:30)   (10:30)   (12:30)
Sun   (8:00)   (10:30)   (12:30)

 

አጎና ሲኒማ

Agona Cinema

Yekatit,15-Yekatit,22/2007

የካትት,15-የካቲት,22/2007

Mon Chombie  (8:00) Asreshe Fichew (10:00) Ye Wededu Semon (12:00)
Tues Ardibo (8:00) Aygebanem (10:00) Sene-30  (12:00)
Wed Sene-30  (8:00)

Ye Wededu Semon (10:00)

Asreshe Fichew (12:00)
Thrs Asreshe Fichew  (8:00) Chombie  (10:00) Aygebanem (12:00)
Fri Ye Wededu Semon  (8:00) Asreshe Fichew (10:00) Ardibo  (12:00)
Sat Aygebanem  (8:00) Sene-30  (10:00) Chombie  (12:00)
Sun    (8:00)  (10:00)    (12:00)

 

ዬፍታሔ ሲኒማ

Yoftahie Cinema

Yekatit,16-Yekatit,22/2007

የካቲት,16-የካትት,22 /2007

Mon   Semta Yehon Endie?  (10:20) Sene-30 (12:30)
Tues   Aygebanem (10:20) Chombie (12:30)
Wed   Sene-30 (10:20) Ye Wededu Semon (12:30)
Thrs   Chombie (10:20) Semta Yehon Endie? (12:30)
Fri   Asreshe Fichew (10:20) Ardibo (12:30)
Sat Meharebien (8:00) Meharebien (10:20) Sene-30  (12:30)
Sun   (8:00)   (10:20)   (12:30)

 

Sterio Cinema
Mon Almazie  (10:00 & 12:00)
Tues Weyzerit Dingle (10:00 & 12:00)
Wed Ye Leba Lig (10:00 & 12:00)
Thrs Bechis Tedebekie (10:00 & 12:00)
Fri Ye Godelegne(10:00 & 12:00)
Sat Ayrak (10:00 & 12:00)
Sun (8:00, 10:00 & 12:00)

 -----------------

ለአስተያየትዎ 

ለማስታወቂያ ጥያቄዎ

  09-10-33-55-04

ይደውሉልን።

---------------------

Facebook Page Click Here